XƯỞNG CƠ KHÍ NGUYỄN BIÊN

Thiết kế –  chế tạo – sản xuất – lắp đặt Máy xẻ gỗ vi tính
Địa chỉ: Cầu nhội, Thụy Lôi, Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội
Điện thoại:024 3881 5400 – 0989 125 880
Email: bachbien391975@gmail.com – kinhdoanh@mayxegovitinh.com
Website: http://mayxegovitinh.com